Винарна “Малката звезда” е основана 2005 г. на място наречено “Малката звезда”(кръстопът на стари римски търговски пътища), от Д-р Стефан Ангелов и партньори. Избата притежава около 1000 кв.м застроена площ. Изградена е от дялан камък.
Оборудвана е с модерна техника за винефициране. Винарната има 160 декара собствени лозя от сортовете Мерло, Каберне и Памид.
Насажденията се намират в региона на винарната, и са разположени на югозападните склонове на Сакар планина в Коларовския лозов масив от 8 000 дка, който е един от най-големите в България. Винарна “Малката звезда” с удоволствие Ви представя своите “Серии Вина”, които се отличават с изключителния си стил и подчертан характер!
Към сайта на рекламна агенция ДА Арт